Dátum: 4. – 7. decembra 2023 Adresa: stánok Dubai World Trade Center č.: Rashid F231
  • whatsapp-square (2)
  • tak03
  • tak04
  • tak02
  • YouTube

Výrobná linka na výrobu perlitu

  • Výrobná linka perlitu

    Výrobná linka perlitu

    Žiadna položka Žiadna položka Žiadna položka 1 Zásobník na perlitový piesok 8 Nádrž na chladiacu vodu 15 Nádrž na hotové výrobky 2 Pásový dopravník 9 Tesniace zariadenie rozhrania pece 16 Horný zberač prachu 3 Zdvíhač vedierka 10 Predhrievacie rozhranie pece so skrutkovým separátorom 17 Predhrievanie 4 Rozhranie Predhrievanie Zberača prachu1 Furna Skrutkový separátor 18 Systém PLC 5 Podpera predhrievacej pece 12 Viacrúrový zberač prachu 19 Vzduchový kompresor ...